Separador esp | cat
Separador
 
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Separador
Després dels anteriors congressos celebrats a Santiago de Compostelˇla (2008) i Mŕlaga (2010), l'Associació celebra el seu tercer congrés a la Ciutat de Tarragona (2012) amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili i del seu Departament d'Estudis de Comunicació.
Separador
El títol general del congrés, Comunicació i Risc, entén aquesta relació d'una manera molt ŕmplia, referint-se a temes com a comunicació de crisi, comunicació i salut, comunicació i seguretat alimentŕria, comunicació en contextos de crisi econňmica, comunicació i medi ambient, comunicació i innovació tecnolňgica, comunicació i conflictes polítics, por i control social, etc.
SeparadorSeparador
Separador
 
Separador
Separador
  III Congrés Internacional de l'Associació Espanyola d'Investigació de la Comunicació
AE-IC 2012 Tarragona "Comunicació i risc"
ISBN 978-84-615-5678-6
 
Separador
Valparaíso 2010