Directorio público de expertos/as AE-IC – Pere Freixa Font

Fotografía
Entidad
Universidad Pompeu Fabra
Cargo
Profesor
Adscrito a
Sección 5. Comunicación y cultura digital
Lineas de investigación
Especialització segons codis UNESCO: - 630899 Comunicació Interactiva (disseny i guió interactiu - disseny d'interfície - lectura i anàlisi web 2.0) - 629900 Fotografia i Infografia (discurs fotogràfic - imatge panoràmica - fotografia i web 2.0) - 580101 Mitjans Audiovisuals (tecnologia fotogràfica i nous mitjans - recursos tecnològics de la comunicació interactiva)